"Yasuyoshi Tokida Exhibition"

Galerie Turm, Akita

2012.4

©2017 Yasuyoshi Tokida